Geneza
Geneza
Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański jest społecznością działającą formalnie na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 luty 2006 roku. Skupia wiernych na terenie całej Polski. Członkowie wywodzą się z różnych wspólnot i grup działających przy kościele m.in. katolickich wspólnot odnowy w Duchu Świętym, ruchu oazowego, ruchu neokatechumenalnego, a także z środowisk niezrzeszonych oraz z pojedynczych konwertytów.

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański posiada swoje parafie, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Żorach i innych miastach.

Ważne wydarzenia

1984

Pierwsze wspólne spotkania modlitewne z udziałem wierzących, którzy później tworzyli Ewangeliczny Kościół Chrześcijański (EKCh).

1985

Inauguracyjny letni obóz (rekolekcje) chrześcijański w Kadłubie na ziemi opolskiej.

1993

Wielka dwumiesięczna ewangelizacja.

2004

Prześladowanie wierzących ze strony decydentów religijnych i politycznych.

2005

Znaczący wzrost liczebny wspólnoty.

2006

Oficjalna rejestracja Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego (EKCh).

2006

Równolegle z obozem dla dorosłych, ruszyła pierwsza edycja obozu dla juniorów.

2010

Początki wielkiej dywersyfikacji EKCh w różne rejony kraju.

2015

Prześladowania członków EKCh w Raciborzu.

2016

Włączenie się juniorów do działań ewangelizacyjnych w ramach XXX edycji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

2017

Założenie nowej parafii EKCh w Warszawie.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
o wpisie do Rejestru kościołów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965) oraz § 2 pkt 1, § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. Nr 38, poz. 374), po rozpatrzeniu wniosku o wpis do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych EWANGELICZNEGO KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, w dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych wpisuje się pod pozycją 161

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański | Os. Powstańców Śląskich,
Pawilon Usługowy nr 7/1, 44-240 Żory
biuro@ekch.pl

Adres do korespondencji: 44-240 Żory, UP-1, skr. poczt. nr 50

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański wpisany jest w Dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA pod nr 161

NIP: 651-168-65-10, REGON: 240321600