placowki
Parafie
Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego

Jednostką organizacyjną Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego w terenie jest parafia, posiadająca autonomię działania.

Parafie - nowa strona

mapa

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański | Os. Powstańców Śląskich,
Pawilon Usługowy nr 7/1, 44-240 Żory
biuro@ekch.pl

Adres do korespondencji: 44-240 Żory, UP-1, skr. poczt. nr 50

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański wpisany jest w Dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA pod nr 161

NIP: 651-168-65-10, REGON: 240321600